Vi har laget to logoer til fri bruk og nedlasting med ønske om å øke bevisstheten om viktigheten av vaksinering, både nasjonalt, men også globalt. Nå særskilt gjelder det Covid-19 pandemien.

Disse logoene er til gratis nedlasting, kommer også som egne filter på henholdsvis Facebook og Instagram. Del gjerne og bruk disse.

Logo for nedlasting og fri bruk
Logo for nedlasting og fri bruk