Denne personvernerklæringen gjelder for VAKSINE BESKYTTER FLOKKEN. Her forklares hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger på beskytterflokken.no og i forbindelse med donasjoner. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.
 
VAKSINE BESKYTTER FLOKKEN er, ved daglig leder, ansvarlig for at personopplysningene blir behandlet i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). VAKSINE BESKYTTER FLOKKEN har ulike grunnlag for å behandle personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR) artikkel 6. Disse grunnlagene innebærer at vi enten har hentet inn samtykke, at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse, at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en avtale eller at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

Kontaktinformasjon Behandlingsansvarlig

VAKSINE BESKYTTER FLOKKEN
E-postadresse: post@beskytterflokken.no
Adresse:
Einerveien 11
8517 Narvik

Hvilke opplysninger samler vi inn?

1. Opplysninger du selv gir til oss

Når du donerer penger til oss ved bruk av kort eller PayPal, må du oppgi noen personopplysninger som lagres hos oss eller vår betalingsleverandør i forbindelse med transaksjonen. Disse opplysningene blir kun brukt for at vi skal kunne gjennomføre transaksjonene.


Følgende opplysninger blir samlet inn fra deg direkte:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Adresse, postnr, poststed, land

Disse opplysningene er nødvendige for å gjennomføre transaksjoner, og det er derfor ikke frivillig å gi dem fra seg.

Dine rettigheter

Dersom du er registrert i våre systemer har du rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor oss. Dersom du ønsker å gjøre bruk av disse rettighetene eller har spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss på post@beskytterflokken.no.
De som er registrert i et av VAKSINE BESKYTTER FLOKKENs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen. Den registrerte har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger VAKSINE BESKYTTER FLOKKEN ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.
I tillegg til denne erklæringen er vår behandling av personopplysninger underlagt norsk lov og EUs forordning for personvern (GDPR).

Rett til å klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet som er den norske tilsynsmyndighet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.